บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 0.700 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
  • ดอกเบี้ยเงินฝากจะคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวันโดยไม่เสียภาษีเงินได้
  • ผู้ฝากมีโอกาสถูกรางวัลชิงโชค อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำ โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เป็นต้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
จุดเด่น
:
  • บัญชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากจะคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวันโดยไม่เสียภาษีเงินได้ 
  • ผู้ฝากมีโอกาสถูกรางวัลชิงโชค อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำ โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เป็นต้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มแม่บ้าน รัฐวิสาหกิจชุมชน), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (เช่น วัด มูลนิธิ), ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.700 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นค่าของรางวัล

 

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ ได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากมีโอกาสถูกรางวัลชิงโชค อีก 3 ครั้ง โดยกำหนดจับสลากชิงโชคทุก 6 เดือนในระดับภูมิภาค และปีละ 1 ครั้งในระดับประเทศ
  2. ผู้ฝากจะมีสิทธิชิงโชค ต้องรักษายอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันจับสลากชิงโชค และผู้ฝากจะมีโอกาส ได้รับบัตรจับรางวัล เพิ่มขึ้นทุกๆ ยอดเงินฝาก 2,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์