บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.250 % (มี 12 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ และเปิดให้บริการเฉพาะสาขาต่างจังหวัด และสาขาในเขตปริมณฑลเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ และเปิดให้บริการเฉพาะสาขาต่างจังหวัด และสาขาในเขตปริมณฑลเท่านั้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
20,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 20,000 ถึง 9,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.250 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 20,000 ถึง 9,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.250 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 20,000 ถึง 9,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.250 %
ราชการ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 999,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 9,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.250 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 999,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 9,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 1.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับสาขาในต่างจังหวัดและปริมณฑลเท่านั้น
  2. วงเงินปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท และต้องมียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
  3. สามารถเบิกถอนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์