• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 63
  • 6,719
  จุดเด่น.
  บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ และเปิดให้บริการเฉพาะสาขาต่างจังหวัด และสาขาในเขตปริมณฑลเท่านั้น
  *ธนาคารฯ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้านิติบุคคลทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มค่า
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ และเปิดให้บริการเฉพาะสาขาต่างจังหวัด และสาขาในเขตปริมณฑลเท่านั้น
  *ธนาคารฯ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับลูกค้านิติบุคคลทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  20,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับสาขาในต่างจังหวัดและปริมณฑลเท่านั้น
  2. วงเงินปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท และต้องมียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
  3. สามารถเบิกถอนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์