• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.400 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63
  • 2,691
  จุดเด่น
  เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ เป็นเงินฝากสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ เป็นเงินฝากสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  รัฐวิสาหกิจ
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องดำรงยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทุกบัญชีรวมกันแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท หากวันใดยอดคงเหลือต่ำว่า 50 ล้านบาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ฝากที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  2. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์