บัญชี :
บัญชีเงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.750 %
Product Highlight
เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ เป็นเงินฝากสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ
จุดเด่น
:
เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ เป็นเงินฝากสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องดำรงยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทุกบัญชีรวมกันแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท หากวันใดยอดคงเหลือต่ำว่า 50 ล้านบาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ฝากที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  2. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของธนาคารเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์