บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.250 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเหมาะกับลูกค้าที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสูงสุดในการเปิดบัญชี
 • สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร Tisco Debit (ใบแรก) และกรณีบัตรหมดอายุ, ค่าธรรมเนียมรายปี ค่ารักษาบัญชี กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเหมาะกับลูกค้าที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสูงสุดในการเปิดบัญชี
 • สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร Tisco Debit (ใบแรก) และกรณีบัตรหมดอายุ, ค่าธรรมเนียมรายปี ค่ารักษาบัญชี กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ทุกจำนวน 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถารถอนเงินข้ามเขตสำหรับการถอนเงินผ่านสาขา หรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และเป็นผุ้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ต้องแสดงหลักฐานหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการขอใช้บริการ) หรือเป็นผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม) 
 3. ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสูงสุดในการเปิดบัญชี
 4. หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
 5. กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง
 6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร Tisco Debit (ใบแรก) และกรณีบัตรหมดอายุ
 7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร TISCO Debit รายปี 
 8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือน และไม่มียอดเงินคงเหลือ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์