บัญชี :
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้ฝากต้องมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • พร้อมรับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ หรือรับโอนเงินจากลูก/หลาน
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่ารายปีบัตรเดบิต
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้ฝากต้องมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
 • พร้อมรับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ หรือรับโอนเงินจากลูก/หลาน
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่ารายปีบัตรเดบิต
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ให้บริการกับบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
 2. สามารถเปิดบัญชีเดี่ยวได้เพียง 1 บัญชี ต่อรายลูกค้าเท่านั้น
 3. หากเจ้าของบัญชีดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ธนาคารมรสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานไปเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ โดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  3.1 ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
  3.2 ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชี หรือยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาทต่อเดือน
  3.3 บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน
  3.4 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 4. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์