บัญชี :
บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ (Super Savings)-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ (Super Savings)-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.400 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ และให้ความคล่องตัวเหมือนบัญชีออมทรัพย์ สามารถถอน-โอนไม่จำกัดจำนวนเงิน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ (Super Savings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ (Super Savings)
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ และให้ความคล่องตัวเหมือนบัญชีออมทรัพย์ สามารถถอน-โอนไม่จำกัดจำนวนเงิน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.400 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.400 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่ไม่สามารถเบิกถอน หรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาทได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากเดือนที่เปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. คุณสมบัติผู้เปิดบัญชีเป็นบุคคลธรรมดา โดยเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเป็นบัญชีร่วม
  2. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน การถอนเงินครั้งต่อไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 500 บาท
  3. หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 100,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
  4. ลูกค้าจะไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  5. การปิดบัญชีภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เริ่มฝาก คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์