บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ UP2ME (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีออมทรัพย์ UP2ME (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
บัญชีออมทรัพย์ด้วยสมุดคู่ฝากลายใหม่ (และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) สามารถใช้บริการกับบัตรเดบิต อัพทูมี หรือบัตรเดบิต พลัสเท่านั้น เปิดบัญชีได้ถึง 2 ช่องทาง พร้อมติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ UP2ME (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ UP2ME (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
จุดเด่น
:
บัญชีออมทรัพย์ด้วยสมุดคู่ฝากลายใหม่ (และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) สามารถใช้บริการกับบัตรเดบิต อัพทูมี หรือบัตรเดบิต พลัสเท่านั้น เปิดบัญชีได้ถึง 2 ช่องทาง พร้อมติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. บัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น (รายละเอียดสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-777-7777)
  3. นอกจากผู้ฝากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากเงินของเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อัพทูมี ตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ซึ่งธนาคารได้ประกาศเป็นการทั่วไปตามที่กำหนด) ณ วันฝาก ภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้าต้องหักตามกฎหมาย)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์