• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : 0.050 - 0.250 % (มี 12 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 63
  • 1,777
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account เป็นบัญชีดอกเบี้ยสูง โดยคิดดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวัน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยตามการคำนวณทุก 6 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรกเพียง 500 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทหารไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account เป็นบัญชีดอกเบี้ยสูง โดยคิดดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวัน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยตามการคำนวณทุก 6 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรกเพียง 500 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.050 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.250 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.050 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.250 %
  ราชการ น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.050 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.250 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.050 %
  ตั้งแต่ 50,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ไม่จำกัด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคารกำหนด ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินฝากออมทรัพย์ต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.125% ถ้าจำนวนเงินฝากออมทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 1.00% โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย 1.00% ทั้งจำนวนในระยะเวลาที่เงินฝากออมทรัพย์นั้นมีจำนวนเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ถ้าในระยะเวลาที่จำนวนเงินฝากต่ำกว่า 10 ล้านบาท ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย 0.125% ทั้งจำนวน เป็นต้น
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับรายได้ดอกเบี้ย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 เม.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์