บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ Plus Account One-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
บัญชีออมทรัพย์ Plus Account One-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 11 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่า ที่เพิ่มค่าให้กับเงินฝากของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน อีกทั้งยังได้รับความคล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ ที่สะดวกในการฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่มีข้อจำกัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยมาก พร้อมเบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ Plus Account One

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยเครดิต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ Plus Account One
จุดเด่น
:

บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่า ที่เพิ่มค่าให้กับเงินฝากของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน อีกทั้งยังได้รับความคล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ ที่สะดวกในการฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่มีข้อจำกัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยมาก พร้อมเบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 5,000 บาท 0.700 %
ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.700 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 5,000 บาท 0.700 %
ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.700 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 5,000 บาท 0.700 %
ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 20,000,000 บาท 0.700 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท (ปัจจุบันธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี)
  2. ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ออมทรัพย์ภายใน 1 เดือน ?สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดและปิดบัญชีภายใน 1 เดือน คิด 100 บาทต่อบัญชี

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
  2. ประเภทผู้ฝากเงิน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ยกเว้น สถาบันการเงิน)
  3. กรณียอดเงินฝากต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของธนาคาร และถ้าบัญชีเงินฝากมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร โดยการหักจากบัญชีเงินฝากทุกสิ้นเดือน
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภท PLUS ACCOUNT ONE ทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์