บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.375 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับวัยเกษียณอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่มอบผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์พิเศษยิ่งขึ้น ได้ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับวัยเกษียณอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่มอบผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์พิเศษยิ่งขึ้น ได้ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ 

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท 0.125 %
ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.375 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารจะยกเลิกและเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปวันที่ 3 ก.ค. 56
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก  6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่เกษียณอายุจากการทำงาน
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท การฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ
  3. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งคือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  4. ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์