• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : 0.125 - 0.375 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 56
  • 4,916
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับวัยเกษียณอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่มอบผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์พิเศษยิ่งขึ้น ได้ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทหารไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข
  จุดเด่น
  :

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับวัยเกษียณอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่มอบผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์พิเศษยิ่งขึ้น ได้ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ 

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท 0.125 %
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.375 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารจะยกเลิกและเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปวันที่ 3 ก.ค. 56
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก  6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่เกษียณอายุจากการทำงาน
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท การฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ
  3. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งคือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  4. ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์