• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : 0.125 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 58
  • 24,030
  จุดเด่น

  ฟรีค่าธรรมเนียมฝาก ถอน จ่าย โอน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง TMB Electronic Banking และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมบริการ TMB SMS Alert แจ้งทันที ทุกครั้งหลังการทำธุรกรรมผ่าน TMB Electronic Banking

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทหารไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม
  จุดเด่น
  :

  ฟรีค่าธรรมเนียมฝาก ถอน จ่าย โอน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง TMB Electronic Banking และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมบริการ TMB SMS Alert แจ้งทันที ทุกครั้งหลังการทำธุรกรรมผ่าน TMB Electronic Banking

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  20,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบด้วย

  1. ค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง ATM
  2. ค่าธรรมเนียมผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM)
  3. ค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง Internet Banking
  4. ค่าธรรมเนียม M-Banking
  5. ค่าธรรมเนียมบริการข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นเสียงระบบ IVR (Interactive Voice Response)
  6. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ Direct Debit
  7. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี (Dormant Fee)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากฟรีค่าธรรมเนียมได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  2. สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับได้แก่การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม
  3. กรณีเดือนใดมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาท ณ สิ้นวันทำการเป็นเวลา?3 วันติดต่อกัน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน โดยระบบจะหักค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจากวันครบกำหนด?3 วัน ทั้งนี้ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าค่าธรรมเนียม ระบบจะจัดเก็บรายการที่หักค่าธรรมเนียมไม่ได้ไว้ในระบบ เพื่อนำไปหักในวันถัดไป หรือจนกว่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเพียงพอในการหักค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน
  4. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 20 ธุรกรรมแรกผ่านช่องทาง Eletronic Banking ธุรกรรมที่ 21 ขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมตามปกติ
  5. ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  6. ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน
  (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์