บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 %
Product Highlight

ฟรีค่าธรรมเนียมฝาก ถอน จ่าย โอน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง TMB Electronic Banking และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมบริการ TMB SMS Alert แจ้งทันที ทุกครั้งหลังการทำธุรกรรมผ่าน TMB Electronic Banking

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม
จุดเด่น
:

ฟรีค่าธรรมเนียมฝาก ถอน จ่าย โอน เมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทาง TMB Electronic Banking และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมบริการ TMB SMS Alert แจ้งทันที ทุกครั้งหลังการทำธุรกรรมผ่าน TMB Electronic Banking

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
20,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบด้วย

 1. ค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง ATM
 2. ค่าธรรมเนียมผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM)
 3. ค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง Internet Banking
 4. ค่าธรรมเนียม M-Banking
 5. ค่าธรรมเนียมบริการข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นเสียงระบบ IVR (Interactive Voice Response)
 6. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ Direct Debit
 7. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี (Dormant Fee)
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากฟรีค่าธรรมเนียมได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 2. สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับได้แก่การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม
 3. กรณีเดือนใดมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาท ณ สิ้นวันทำการเป็นเวลา?3 วันติดต่อกัน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน โดยระบบจะหักค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจากวันครบกำหนด?3 วัน ทั้งนี้ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าค่าธรรมเนียม ระบบจะจัดเก็บรายการที่หักค่าธรรมเนียมไม่ได้ไว้ในระบบ เพื่อนำไปหักในวันถัดไป หรือจนกว่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเพียงพอในการหักค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน
 4. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 20 ธุรกรรมแรกผ่านช่องทาง Eletronic Banking ธุรกรรมที่ 21 ขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมตามปกติ
 5. ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 6. ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการถอน
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์