บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 0.625 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากสะดวกคล่องตัวในการทำธุรกรรม ไม่กำหนดระยะเวลาการฝาก-ถอน และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:
เงินฝากสะดวกคล่องตัวในการทำธุรกรรม ไม่กำหนดระยะเวลาการฝาก-ถอน และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.625 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.625 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.625 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.625 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.625 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์