บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ดอกเบี้ย : 0.220 - 0.500 % (มี 11 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
มีความสะดวกสบายคล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน เงินเข้าบัญชีทุก ๆ สิ้นงวดบัญชี และยังสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ด้วย

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:
มีความสะดวกสบายคล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน เงินเข้าบัญชีทุก ๆ สิ้นงวดบัญชี และยังสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ด้วย
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.220 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.300 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.500 %
ราชการ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.220 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.300 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.220 %
ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน หรือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินให้สินเชื่อ

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.50% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไ ปราชการ รัฐวิสาหกิจ 0.22% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าประเภทอื่นสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ถอนเงินต่างสาขาได้สูงสุด 2,000,000 บาท โดยใช้สมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน
  3. ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์