บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.375 - 0.500 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงิน ทั้งฝาก-ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ ได้ด้วยสมุดคู่ฝาก หรือบัตร ATM, บัตร Visa Debit

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:
เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงิน ทั้งฝาก-ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ ได้ด้วยสมุดคู่ฝาก หรือบัตร ATM, บัตร Visa Debit
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.375 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.500 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.375 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.375 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่มีรายการฝากหรือถอนภายใน 1 ปี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากเดือนละ 50 บาท
  2. กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์