บัญชี :
บัญชีสะสมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีสะสมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.375 - 0.625 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีสะสมทรัพย์เป็นบริการทางการเงินล้ำสมัย ซึ่งจะช่วยจัดการกับชีวิตประจำวันได้ง่ายดาย สะดวกสบายยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักประกัน เมื่อขอสินเชื่อจากธนาคารได้อีกด้วย

รายละเอียดบัญชี บัญชีสะสมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีสะสมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:

บัญชีสะสมทรัพย์เป็นบริการทางการเงินล้ำสมัย ซึ่งจะช่วยจัดการกับชีวิตประจำวันได้ง่ายดาย สะดวกสบายยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นหลักประกัน เมื่อขอสินเชื่อจากธนาคารได้อีกด้วย

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.625 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.375 %
ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 50,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 50,000,000 บาท 0.625 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ยกเว้นภาษีดอกเบี้ย โดยแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของท่านแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ธนาคาร กรมสรรพากรจะยกเว้นภาษีให้สำหรับดอกเบี้ยที่ท่านได้รับจำนวน 20,000 บาทแรก

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์