บัญชี :
บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
Product Highlight
บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี ค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน 0 บาท ได้ทุกตู้ทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมจ่ายบิลได้หลากหลายประเภทอย่างง่ายดาย

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี ค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน 0 บาท ได้ทุกตู้ทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมจ่ายบิลได้หลากหลายประเภทอย่างง่ายดาย
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (ต้องฝากเงินที่มีจำนวนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อรายการอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 1 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
15,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. บัญชีธุรกรรมทำฟรี จะมีค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน เป็น 0 บาท 10 รายการแรกต่อเดือน
  2. ธุรกรรมที่ทำฟรี ได้แก่ ถอน ฝากตู้อัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโฟนแบงค์กิ้ง
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร(ถ้ามี) และธนาคารจ่ายปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรีหากผู้ฝากเงินได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม (TMB No Fee Savings Account) แล้ว
  4. หากเดือนใด บัญชีเงินฝากไม่มีรายการฝากเงินที่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อรายการอย่างน้อย 1 ครั้งภายในเดือนนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
  5. หากบัญชีเงินฝากไม่มีรายการฝากเงินที่มีจำนวนเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อรายการ เป็นเวลา 3 เดือน ติดต่อกัน นอกจากการหักค่าธรรมเนียมจำนวน 50 บาทแล้ว ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรี เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยอัตโนมัติ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์