• ดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ค้นหาแบบละเอียด
  • บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี ธนาคารทหารไทย (TMB)

    ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
    • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 58
    • 76,467
    จุดเด่น
    บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี ค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน 0 บาท ได้ทุกตู้ทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมจ่ายบิลได้หลากหลายประเภทอย่างง่ายดาย

    รายละเอียดบัญชี

    สถาบันการเงิน
    :
    ธนาคาร ทหารไทย
    ชื่อบัญชี
    :
    บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี
    จุดเด่น
    :
    บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี ค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน 0 บาท ได้ทุกตู้ทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมจ่ายบิลได้หลากหลายประเภทอย่างง่ายดาย
    ลักษณะบัญชี
    :
    ต้องฝากทุกเดือน (ต้องฝากเงินที่มีจำนวนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อรายการอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 1 เดือน)
    ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
    :
    บุคคลธรรมดา
    เปิดบัญชีขั้นต่ำ
    :
    15,000 บาท
    ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
    :
    ไม่กำหนด
    ประเภทอัตราดอกเบี้ย
    :
    ไม่มีดอกเบี้ย
    อัตราดอกเบี้ย
     
    ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
    บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
    หมายเหตุ
    :
    อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
    1. บัญชีธุรกรรมทำฟรี จะมีค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน เป็น 0 บาท 10 รายการแรกต่อเดือน
    2. ธุรกรรมที่ทำฟรี ได้แก่ ถอน ฝากตู้อัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโฟนแบงค์กิ้ง
    (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่)
    การจ่ายดอกเบี้ย
    :
    ไม่มีดอกเบี้ย
    สิทธิการถอนก่อนกำหนด
    :
    ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
    ช่วงที่เปิดรับฝาก
    :
    ไม่กำหนด
    เงื่อนไขสำคัญ
    :
    1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
    2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร(ถ้ามี) และธนาคารจ่ายปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
    3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรีหากผู้ฝากเงินได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม (TMB No Fee Savings Account) แล้ว
    4. หากเดือนใด บัญชีเงินฝากไม่มีรายการฝากเงินที่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อรายการอย่างน้อย 1 ครั้งภายในเดือนนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
    5. หากบัญชีเงินฝากไม่มีรายการฝากเงินที่มีจำนวนเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อรายการ เป็นเวลา 3 เดือน ติดต่อกัน นอกจากการหักค่าธรรมเนียมจำนวน 50 บาทแล้ว ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรี เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยอัตโนมัติ
    สอบถามเพิ่มเติม
    :
    Tel. 1558
    คำแนะนำการใช้ข้อมูล
    :
    1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
    2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
    update ณ วันที่
    :
    -
    แนะนำเงินฝากออมทรัพย์