เงินฝากประจำดอกเบี้ยใกล้เคียง (±10%) กับ บัญชีประจำปลอดภาษี ตามหลักมุฎอรอบะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK) จำนวน 119 บัญชี เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าที่ 11

เรียงโดย