• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 2.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 65
  • 3,236
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน แคมเปญ"บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ยิ้มรับดอกเบี้ยสูง 2.50% ต่อปี"

   

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  30,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 30,000 2.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 30,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกิน 10 เท่า ของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทคตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  - 31 ธันวาคม 2564 และกรมธรรม์ต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  2. ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อกรมธรรม์ โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี สำหรับปีแรก 
  3. การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  4. ให้เปิดบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 30,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกิน 10 เท่า ของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก กรณีไม่ตรงกับเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกล่าวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก 
  5. กำหนดให้ชื่อผู้เปิดบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ต้องเป็นชื่อเจ้าของกรมธรรม์ หรือชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต เท่านั้น 
  6. เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย โปรโมชั่นแคมเปญ "ฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป ประจำ 12 เดือน ยิ้มรับดอกเบี้ยสูง 2.5% ต่อปี" 
   6.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.50% ต่อปี 
   6.2 เงื่อนไขการถอนก่อนครบกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
   6.3 กรณีขอยกเลิกกรมธรรมม์ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ ได้รับอนุมัติ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
   6.4 กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
   6.5 อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านสาขาธนาคาร และผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
  7. เมื่อยอดเงินฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ใหšถือว่าผู้ฝากตกลงต่อเป็นบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

  8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง

  9. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีขอยกเลิกกรมธรรมม์ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์ ได้รับอนุมัติ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  14 ม.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ