ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.435 - 1.039 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 66
  • 32,066
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากมุฎอเราะบะฮ์ เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน 
  • ให้ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.435 % 0.435 % - - -
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.572 % 0.572 % - - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 0.809 % 0.809 % - - -
  24 เดือน ทุกจำนวน 0.969 % 0.969 % - - -
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.039 % 1.039 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่สัดส่วนผลตอบแทน (ลูกค้า:ธนาคาร)
  1. ระยะเวลาฝาก 3 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 15:85
  2. ระยะเวลาฝาก 6 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 20:80
  3. ระยะเวลาฝาก 12 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 25:75
  4. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 30:70
  5. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 35:65
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 0.40% ต่อปี
  2. ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 0.50% ต่อปี
  3. ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 0.65% ต่อปี
  4. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 0.80% ต่อปี
  5. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 0.95% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เมื่อเปิดบัญชีผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝาก หรือใบรับเงินฝาก (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารกำหนด
  2. ผู้ฝากต้องมีหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ของสาขาที่ลูกค้าขอเปิดบัญชีมุฎอรอบะฮ์ (ไม่อนุญาตให้ใช้ต่างสาขา) เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดการจ่ายผลตอบแทนตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
  3. รับฝากทั้งประเภทนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถฝากได้ทั้งบัญชีร่วม และบัญชีของผู้เยาว์
  4. รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละบัญชี แต่จำนวนเงินในแต่ละครั้งที่รับฝากต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อรายการ
  5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และกรณีลูกค้าไม่ติดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝาก ระบบจะทำการฝากต่อในเงื่อนไขการฝากเดิมให้โดยอัตโนมัติ
  6. ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนของการรับฝากแต่ละรายการได้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02 650 6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ