ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 1.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 65
  • 59,465
  จุดเด่น

  เงินฝากประจำสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับผลตอบแทนสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 วัน - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  7 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.300 % 0.300 % 0.300 % 0.300 % 0.300 %
  14 วัน ตั้งแต่ 100,000,000 0.300 % 0.300 % 0.300 % 0.300 % 0.300 %
  1 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 0.400 % 0.300 % 0.300 % 0.300 % 0.300 %
  2 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 0.500 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  4 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  5 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.600 % 0.600 % 0.600 % 0.600 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
  7 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
  8 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
  9 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
  10 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
  11 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.700 % 0.700 % 0.700 % 0.700 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
  15 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
  18 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.250 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประจำประเภท เผื่อเรียก และเงินฝากประจำประเภท 7 วัน, 14 วัน, 1 เดือน, 2 เดือนรับเฉพาะใบรับเงินฝากประจำเท่านั้น
  2. เงินฝากประจำแบบสมุดคู่ฝาก ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ,เงินฝากประจำแบบใบรับเงินฝากประจำ ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. สำหรับลูกค้า บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ที่ฝากเงินฝากประจำประเภท สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ แต่ละรายการฝากจำนวน 5 แสนบาท ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน และเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 11 - 36 เดือน สามารถรับดอกเบี้ยรายงวด 1 เดือน ทั้งนี้หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
  4. สำหรับลูกค้า บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ที่ฝากเงินฝากประจำประเภท สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ทุกวงเงินฝาก สามารถรับดอกเบี้ยรายงวด 1 เดือนได้ ทั้งนี้หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. หากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. หากระยะเวลาที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ