ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ Step Up สู้เงินเฟ้อ (ระยะเวลาฝาก 13 เดือน)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 1.150 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 65
  • 4,262
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และราชการ (สถานศึกษาของรัฐ)
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ Step Up สู้เงินเฟ้อ (ระยะเวลาฝาก 13 เดือน)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  13 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  13 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % - 1.150 % 1.150 % -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • เดือนที่ 1 - 6 รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • เดือนที่ 7 -12 รับอัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี 
  • เดือนที่ 13 รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี 
  • *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการเท่ากับ 1.15% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารรับฝากบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ), นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, วัด, เงินศาสนสมบัติกลาง, ศาลเจ้า, ศาล, สำนักปฏิบัติธรรม, โบสถ์, มัสยิด, สถานศีกษาของเอกชน และองค์สาสธารณกุศลต่างๆ) และราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล(017))
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ และการฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ถือว่าเงินฝาก Step Up สู้เงินเฟ้อ 13 เดือนที่ฝากไว้เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝาก Step Up สู้เงินเฟ้อ 13 เดือน เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการฝากเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิม และเลขที่บัญชีเดิม
  5. ห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อ หรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อ และห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 30 ก.ย. 65 ถึง 18 พ.ย. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 พ.ย. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ