ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.550 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 66
  • 1,293
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากประจำอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Mobile Banking Application GHB All GEN เท่านั้น ระยะเวลาฝาก 12 เดือน วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรก 0.00 บาท และรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 66 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น + 0.25% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เป็นบัญชีเงินฝากประจำอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Mobile Banking Application GHB All GEN ได้เท่านั้น
  3. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 0.00 บาท และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ รายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  4. ฝากเพิ่มได้โดยจำกัดวงเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
  5. สามารถโอนเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking Application GHB All GEN โอนเงินบัญชีตนเอง (ธอส.) ได้เท่านั้น
  6. ต้องมีบัญชีคู่โอนเพื่อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้น/ดอกเบี้ย (บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินเพื่อฝากครงั้แรกและเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)
  7. การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากในแต่ละครั้งโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากเท่านั้น
  8. ปิดบัญชีผ่าน Mobile Application Banking GHB All GEN ได้เท่านั้น
  9. กรณีครบกำหนดการฝากธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจำ D-Fixed 12 เดือน อัตโนมัติ (เฉพาะเงินต้น) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากในแต่ละครั้งโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากเท่านั้น
  • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกำหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 28 เม.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ