ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 1.000 - 2.150 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 66
  • 35,795
  จุดเด่น
  • ฝากแบบมีระยะเวลา จ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สามารถเลือกฝากสั้น หรือฝากยาวได้ในแบบที่คุณเลือกได้ แบบ 3 ,6 , 9 , 12 , 18, 24 ,36 และ 48 เดือน
  • รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
  • เพิ่มความคล่องตัวให้คุณสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบราย 6 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
  • เริ่มต้นออมง่าย ๆ เพียง 5,000 บาท
  • เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงินแบบระยะยาว และได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน เน้นเก็บไม่เน้นถอน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 -  48 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.150 % 1.000 % 1.000 % 0.700 % 0.700 %
  มากกว่า 100,000,000 1.000 % 0.850 % 0.850 % 0.700 % 0.700 %
  6 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.300 % 1.150 % 1.150 % 0.800 % 0.800 %
  มากกว่า 100,000,000 1.150 % 1.000 % 1.000 % 0.800 % 0.800 %
  9 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.350 % 1.200 % 1.200 % 0.800 % 0.800 %
  มากกว่า 100,000,000 1.200 % 1.050 % 1.050 % 0.800 % 0.800 %
  12 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.550 % 1.400 % 1.400 % 0.800 % 0.800 %
  มากกว่า 100,000,000 1.400 % 1.250 % 1.250 % 0.800 % 0.800 %
  18 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.700 % 1.500 % 1.500 % 0.850 % 0.850 %
  มากกว่า 100,000,000 1.550 % 1.350 % 1.350 % 0.850 % 0.850 %
  24 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 1.800 % 1.550 % 1.550 % 0.850 % 0.850 %
  มากกว่า 100,000,000 1.650 % 1.400 % 1.400 % 0.850 % 0.850 %
  36 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 2.000 % 1.600 % 1.600 % 0.850 % 0.850 %
  มากกว่า 100,000,000 1.850 % 1.450 % 1.450 % 0.850 % 0.850 %
  48 เดือน ไม่เกิน 100,000,000 2.150 % 1.700 % 1.700 % 0.850 % 0.850 %
  มากกว่า 100,000,000 2.000 % 1.550 % 1.550 % 0.850 % 0.850 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินฝากประจำประเภทใบรับฝาก ให้กับลูกค้าประเภทนิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลพิเศษ สถาบันการเงิน วัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท รับฝากครั้งต่อไป 5,000 บาท
  3. การคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
  4. เงินฝากประจำระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป สามารถแจ้งขอรับดอกเบี้ยราย 6 เดือนได้โดยต้องมีบัญชี ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย
  5. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  6. การถอนเงินบัญชีฝากประจำไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หรือ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีถอนก่อนครบกำหนด
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน จ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ