ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก NCD)-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 66
  • 5,907
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก) สำหรับลูกค้าทุกประเภทที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร และนำบัตรเงินฝากมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเท่านั้น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ (บัตรเงินฝาก NCD)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 วัน - 2 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  7 วัน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 %
  15 วัน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 %
  1 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 %
  2 เดือน ตั้งแต่ 100,000 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 % 0.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. กำหนดยอดเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท จำนวนเงินรับฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  2. บัตรเงินฝากนี้ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มาขอสินเชื่อ และนำบัตรเงินฝากมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเท่านั้น
  3. ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรองรับการโอนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย
  4. กรณีระยะเวลาฝากต่ำกว่า 3 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น
  5. การหักภาษี ผู้ที่ถือบัตรเงินฝากชนิดเปลี่ยนมือได้ (NCD) ผู้ฝากที่มีชื่อไว้ในบัตรเงินฝาก จะถูกหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ (การเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนได้เฉพาะบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลกับนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามประเภทกลุ่มลูกค้าได้)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีลูกค้าต้องการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก ทั้งนี้ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติไถ่ถอนจากฝ่ายสินเชื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปฏิบัติการการเงินก่อน
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก หักภาษีตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  13 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ