ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66
  • 12,461
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีออมเงินตามกำหนดเวลา แต่ไม่สามารถโอนเงินหรือรับเงินโอนจากบัญชีอื่นได้ รับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 เดือน ทุกจำนวน 0.300 % 0.300 % - - -
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.625 % 0.350 % - - -
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.850 % 0.600 % - - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % 0.750 % - - -
  18 เดือน ทุกจำนวน - - - - -
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.000 % - - -
  36 เดือน ทุกจำนวน - 1.000 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารอาจจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นให้กับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าที่มีแนวโน้มใช้บริการทางธนาคารอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องรับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ
  2. จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินคือ 10,000 บาท หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ/หยวนที่มีมูลค่าเทียบเท่า
  3. เมื่อบัญชีครบระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถเลือกที่จะฝากต่อได้โดยอัตโนมัติ
  4. เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
  5. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านบัญชี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ธนาคารไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนขึ้นไปที่มีการถอนเมื่อระยะเวลาฝากยังไม่ครบ 3 เดือน
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันฝากแก่ลูกค้าที่ถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 679 5566
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ