ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินฝากพิเศษ 10 เดือน-เงินทุน แอ็ดวานซ์

  ดอกเบี้ย : 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 66
  • 272
  จุดเด่น
  เงินฝากประจำ 10 เดือน ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีเงินฝากใหม่กับบริษัท

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินฝากพิเศษ 10 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  10 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  10 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 1.700 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีเงินฝากใหม่กับบริษัท
  2. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำฉบับละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) 
  3. บริษัทจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในบัตรเงินฝากเมื่อวันครบกำหนดการฝาก 
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดได้ แต่ในกรณีที่วันครบกำหนดการฝากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ถือเอาวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้นเ็นสันครบกำหนดการฝาก โดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนวันครบกำหนดการฝาก นับจากวันที่ออกบัตรเงินฝาก บริษัทจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ด้วยอัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาฝาก 1 วัน ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ณ วันที่ทำการไถ่ถอนบัตรเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 30 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 2300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ