ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำอีลีท (Elite Time Deposit) ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : -
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 65
  • 5,677
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  • วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรก 1,000,000 บาท
  • *งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำอีลีท (Elite Time Deposit)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  *ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย. 65 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี")


  ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำอีลีท สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์อีลีทที่มียอดรวมเงินฝาก และ/หรือ การลงทุนกับธนาคารฯ อย่างน้อย 50,000,000 (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และต้องมียอดการลงทุนอย่างน้อยจำนวน 10,000,000 (สิบล้านบาทถ้วน)
  2. ยอดขั้นต่ำที่สามารถเข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำอีลีท คือ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล้านบาทถ้วน) ต่อลูกค้า ยอดบัญชีฝากประจำของลูกค้าที่เปิดบัญชีร่วมนั้นจะนับเป็นยอดเงินฝากของลูกค้าบัญชีหลัก
  3. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้
  4. หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจำจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากของบัญชีเงินฝากประจำภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ลูฏค้าจะได้รับดอกเบี้ย และเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
  5. หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำนหดอายุบัญชีเงินฝากประจำ หรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำนี้
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดธนาคารจะปิดบัญชีทันที
  • หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝาก แต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
  • หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝาก แต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 23 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ