ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 4.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 66
  • 319
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด 
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ถือกรมธรรม์
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  4 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  4 เดือน ตั้งแต่ 200,000 4.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต เเละ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 เเละกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  2. จำนวนเงินที่เปิดรับฝากตั้งเเต่ 200,000 บาทขึ้นไป สามารถฝากเพิ่มได้ภานในระยะเวลาโปรเเกรมเงินฝากนี้ เเละฝากสูงสุดไม่เกินทุน/ค่าเบี้ยประกันปีเเรก (เงื่อนไขขึ้นกับเเบบประกันที่กำหนด)
  3. ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตเเละชำระเบี้ยขั้นต่ำ 200,000 บาท ต่อกรมธรรม์
  4. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเท่านั้น
  5. กำหนดเงื่อนไขชื่อเปิดบัญชี ดังนี้
   - บัญชีเดี่ยว : ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ถือกรมธรรม์
   - บัญชีร่วม : ชื่อเจ้าของบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
  6. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น จำกัด 1 บัญชี ต่อ 1 กรมธรรม์
  7. รายชื่อเเบบประกันที่เข้าร่วม 10 เเบบ ดังนี้
   บมจ. ไทยประกันชีวิต - 1) ซีไอเอ็มบี ไทย การันตี รีเทิร์น 12/6, 2) ซีไอเอ็มบี ไทย เเฮปปี้ เซฟวิ่งส์ 15/5, 3) ซีไอเอ็มบี ไทย สุขใจวัยเกษียณ A60/10, 4) ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท ไลฟ์ 16/7, 5) ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท เฮลท์ 80/80, 6) ซีไอเอ็มบี ไทย มรดกคุ้มทุน 90/7, 7) ซีไอเอ็มบี ไทย อีซี่ ไลฟ์ โพรเทคชั่น 20/8, 8) ซีไอเอ็มบี ไทย ไฮเน็ทเวิร์ท 99/10, 9) ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิเวอร์เเซล ไลฟ์ 90/90
   บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต : ซีไอเอ็มบี ไทย อีซี่ เซฟวิ่งส์ 10/5
  8. หากยอดเงินฝากในเเต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
  9. กรณีลูกค้าฝากเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝาก
  10. ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก เดือน
  11. ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน ได้เเก่กรณีดังนี้
   - กรณีลูกค้าซื้อประกันชีวิต น้อยกว่ายอดเงินฝาก เเละต่ำกว่าทุน/ค่าเบี้ยประกันชีวิต ขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด
   - กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลาพิจารณากรมธรรม์ (15 วันนับตั้งเเต่วันที่ได้รับกรมธรรม์)
   - กรณีลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันลูกค้าจะต้องมาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการเเจ้งปฏิเสธจากบริษัทประกัน มิเช่นนั้นยอดเงินฝากรวมทั้งจำนวนจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามโปรเเกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 4 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  12. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข
  13. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝากในระยะเวลาการฝาก 4 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น เเละจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  14. กรณีวันที่ฝากเงินประจำครบกำหนดการฝาก ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร เเละผู้ฝากไม่สามารถมารับคืนเงินฝากในวันหยุดทำการได้ ธนาคารจะถือเอาวันทำการวันเเรกถัดจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดจ่ายคืนเงินฝากโดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีลูกค้าถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 มี.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ