ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน (สมุดคู่ฝาก)-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 1.850 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 66
  • 485
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 13 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาทเเละสูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน (สมุดคู่ฝาก)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  13 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  13 เดือน ตั้งแต่ 200,000 ถึง 50,000,000 1.850 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีเเละรับฝากเงินประเภทนี้เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น เเละเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากเเละผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคารมาก่อน
  2. จำนวนเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายการ เเละผู้ฝาก 1 ราย สามารถทำรายการฝากประเภทนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  3. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากเเต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด เเล้วเเต่กรณี นับตั้งเเต่วันฝากเงินเเต่ละรายการ โดยธนาคารจำคำนวณดอกเบี้ยตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระเเสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  4. ในกรณีที่ผู้ฝากทำรายการฝากเงินเกินจำนวนเงินเเละ/หรือจำนวนรายการที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนระยะเวลาการฝากของเงินส่วนที่เกินเป็นเทอม 12 เดือน โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยของเงินส่วนที่เดินดังกล่าวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
  5. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด
  6. เมื่อครบกำหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากระยะการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศให้อยู่ในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ในกรณีที่ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากเเต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาการฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • หากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งเเต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดฝากดังกล่าว สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 ก.พ. 66 ถึง 30 เม.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 เม.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ