ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Savings Plus แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 66
  • 628
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Double Saving 3/2
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 80 ปี 

  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Savings Plus
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 3,000,000 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  • ระยะเวลาการรับเปิดบัญชี ตั้งเเต่ 1 - 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 300 ล้านบาท*
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปี - 80 ปีบริบูรณ์ เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Double Saving 3/2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 และกรมธรรม์ต้องได้รับพิจารณาอนุมัติจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2. ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิต Double Saving 3/2 และชำระค่าเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีแรก ได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Savings Plus
  3. การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยมียอดเงินฝากเท่ากับเบี้ยประกันที่ชำระปีแรก (สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท)
  5. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรมธรรม์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันเท่านั้น
  6. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี
  7. กรณีถอนเงินจะต้องถอนทั้งจำนวนของยอดเงินที่ฝากในแต่ละรายการฝาก ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนได้ สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยตนเอง
  8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการฝาก ธนาคารจะทำการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน เดือนสุดท้ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (แบบมีสมุดคู่ฝาก) ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์รับดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันที่เปิดบัญชีหลังจากนั้น ธนาคารจะนำเงินฝากไปหักชำระค่าเบี้ยประกันรายปีปีต่อของประกันชีวิต Double Saving 3/2
  9. กรณีขอยกเลิกกรมธรรม์หรือกรมธรรม์ไม่ผ่านการพิจารณาก่อนเงินฝากครบกำหนด 12 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Savings Plus เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
  10. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  11. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิ์ประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่รับฝากเงินแต่ละรายการฝาก (ตามประเภทลูกค้า) และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 มี.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ