ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน CIMB Preferred-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 2.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 66
  • 911
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน CIMB Preferred เป็นบัญชีเงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลา 
  • สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
  • รับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน CIMB Preferred
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  11 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  11 เดือน ตั้งแต่ 100,000 2.250 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. โปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน CIMB Preferred เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา เเละเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันเเละเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. จำนวนเงินที่รับฝากตั้งเเต่ 100,000 บาทขึ้นไป สามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรเเกรมเงินฝากนี้
  3. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  4. ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน
  5. กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยวิธีโอนเข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากโดยอัตโนมัติ
  6. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดผู้ฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ 11 เดือน สำหรับโปรเเกรมเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน เเละรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 12 เดือน
  7. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทสมุดคู่ฝาก 11 เดือน โดยถือว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 11 เดือน เเละเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 12 เดือน ณ วันที่ต่ออายุนั้น เเละจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะการฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนเงินฝากตั้งเเต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก เเต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากดอกเบี้ยของจำนวนงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมกับรายการฝากอื่นๆ
  • กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดเเละรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของเเต่ละยอดการฝาก ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฏว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนเเล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึ่งได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก เเละธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากธนาคารได้นำส่งกรมสรรพากรไปเเล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ต.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ