ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 17 เดือน ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 65
  • 4,320
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • รับดอกเบี้ยสูง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 17 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  70,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  17 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  17 เดือน ตั้งแต่ 70,000 ถึง 7,000,000 1.700 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65  หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งโครงการครบ 2,700 ล้านบาท (นับรวมเงื่อนไขข้อ 2) เปิดให้บริการรับฝากสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
  2. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 เปิดให้บริการสำหรับประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 70,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาที่ให้บริการรับฝาก
  4. สูงสุดต่อรายไม่เกิน 7,000,000 บาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท)
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของู้ฝากที่ระบุไว้ (ชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ)
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติให้ตามระยะเวลาการฝากเดิม (ระยะเวลา 17 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

  • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ละรายการ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น 
  • สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และการถอนเงินต้องถอนทั้งจำนวน ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ 
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 10 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ส.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ