ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65
  • 999
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  14 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  14 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท ต่อปีต่อกรมธรรม์ (ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ประกัน) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
  2. รายชื่อแบบประกันชีวิตที่เข้าร่วม 17 แบบ ได้แก่ 1. PRU 888, 2. PRU Prime Return 6/11, 3. PRU Max Savings 6/12, 4. PRU Happy Savings 6/15, 5. UOB Premier 7/14, 6. PRU Income Guard 10/20, 7. PRU Prime Protec 5 5/99, 8. PRU Prime Protect 10/99, 9. Pru Prime Annuity 5/90, 10. PRU Srcure Living 8/A75, 11. PRU Happy Annuity 390 A60/A85, 12. PRU Family Guard 10/A90, 13. PRU Family Plus 20/99, 14. UOB Healthy Wealth, 15. UOB Healthcare Plus, 16. UOB Smart Saver 4/12 17. UOB Smart 88 และกรมธรรม์ต้องได้รับอนุมัติไม่เกินวันที่ 10 ม.ค. 66 (กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีเงินฝาก)
  3. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 14 เดือน ประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 16 ม.ค. 66 ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 2 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 
  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 กรมธรรม์ 
  5. ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน หรือเงินฝากประจำแคร์โฟร์คิดส์แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  6. บัญชีเงินฝากต้องเปิดในนามของ ผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยประกัน หรือบุคคลในครอบครัวของเจ้าของกรมธรรม์ เท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • การถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนดที่มีระยะเวลาในการฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ส่วนเงินฝากประจำตั้งแ่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีการถอนก่อนกำหนด แต่มีระยะเวลาฝากเงินจริงตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย) ยกเว้นเงินฝากประจำประเภทที่มีข้อตกลง และเงื่อนไขระบุเป็นอย่างอื่น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 ก.ย. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ