ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking และ UOB Wealth Banking-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 1.770 - 1.800 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 66
  • 451
  จุดเด่น

  เป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking และ UOB Wealth Banking  รับดอกเบี้ยสูง เมื่อฝากเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking และ UOB Wealth Banking
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 1.770 % - - - -
  ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 10,000,000 1.800 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  รายละเอียดข้อเสนออัตราดอกเบี้ยของเเคมเปญ
  แคมเปญที่ 1 ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน สูงสุด 1.77% ต่อปี

  แคมเปญที่ 2 ยอดเงินฝาก และเงินลงทุนรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน 1.80% ต่อปี โดยจะต้องจัดสรรยอดเงินที่นำมาเข้าร่วมแคมเปญเป็น 2 ส่วน ด้วยเงินฝาก 90% และเงินลงทุน 10%

  • ยอดเงิน 90% ที่จัดสรรในส่วนแรกไม่เกิน 9 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
  • ยอดเงิน 10 % ที่จัดสรรในส่วนที่ 2 ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการ ได้รับของสมนาคุณไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุน
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. แคมเปญนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking และ UOB Wealth Banking ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับลูกค้าแต่ละประเภทสมาชิก ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 
   แคมเปญที่ 1 ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน สูงสุด 1.77% ต่อปี

   แคมเปญที่ 2 ยอดเงินฝาก และเงินลงทุนรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน 1.80% ต่อปี โดยจะต้องจัดสรรยอดเงินที่นำมาเข้าร่วมแคมเปญเป็น 2 ส่วน ด้วยเงินฝาก 90% และเงินลงทุน 10%

   • ยอดเงิน 90% ที่จัดสรรในส่วนแรกไม่เกิน 9 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
   • ยอดเงิน 10 % ที่จัดสรรในส่วนที่ 2 ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการ ได้รับของสมนาคุณไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุน
  2. ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้และกองทุนรวมแต่ไม่รวมถึงกองทุน SSF หรือ RMF
  3. ลูกค้าจะต้องฝากเงินและลงทุนตามเงื่อนไขภายในระเวลาของแคมเปญระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 
  4. ลูกค้า 1 ท่านสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  5. ยอดเงินที่นำมาลงทุนตามเงื่อนไขของข้อเสนอที่ 2 นี้จะไม่สามารถร่วมแคมเปญการลงทุนอื่นๆได้
  6. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  7. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้และรายการส่งเสริมการตลาดรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
  8. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  n/a
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 พ.ค. 66 ถึง 31 ก.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 พ.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ