ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 - 3.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธ.ค. 65
  • 1,124
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต ได้ทั้งความคุ้มครองพร้อมรับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน เเละ 12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % - - - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 2.500 % - - - -
  ทุกจำนวน 3.000 % - - - -
  ทุกจำนวน 3.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต เเละชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ ตั้งเเต่ 100,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์  สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์ สำหรับระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ สำหรับระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ ตั้งแต่ 3,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ สำหรับระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์ (ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ประกัน) ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
  2. กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติไม่เกิน วันที่ 10 เมษายน 2566 (กรมธรรม์ต้องได้รับกำรอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีเงินฝาก)
  3. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษยอดเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท ประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 - ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 กรณีที่ชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์ ฝากได้ไม่เกิน 2 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก โดยสามารถเลือกฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 2% หรือ 12 เดือนดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี หรือ บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน และปลอดภาษีแคร์โฟร์คิดส์ ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระปีแรก (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) และมีสิทธิ์ฝากเพิ่มในกรณีดังต่อไปนี้

   3.1 กรณีที่ชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำน้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์มีสิทธิ์ฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือนดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินคาเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระปีแรก
   3.2 กรณีที่ชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 1,000,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์มีสิทธิ์ฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือนดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระปีแรก
   3.3 กรณีที่ชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 3,000,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์มีสิทธิ์ฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือนดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระปีแรก

  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 กรมธรรม์
  5. บัญชีเงินฝากต้องเปิดในนามของ ผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยประกัน เท่านั้น
  6. กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ ก่อนบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ประกาศ ณ ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ ก่อนบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ประกาศ ณ ขณะนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากประจำ