ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 2.800 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 66
  • 447,305
  จุดเด่น
  เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน สุดคุ้ม!! กับการออมที่คุ้มค่า เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับอนาคตของคุณ ดอกเบี้ยสูงพิเศษ ไม่เสียภาษี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 2.800 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และต้องฝากเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กันจนครบ 24 ครั้ง (1 ท่าน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น)
  2. ในแต่ละเดือนต้องฝากเงินอย่างช้าไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือน และไม่สามารถฝากล่วงหน้าได้
  3. สามารถขาดการฝากเงินได้ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาครบกำหนดจะเลื่อนออกไป หากเกิน 2 ครั้งต้องออกจากโครงการ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย
  4. เมื่อฝากเงินครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอน และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี่้ยเงินฝาก (สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินฝากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีถอนก่อนครบกำหนด จะเป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น 
  • กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2555-0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ