• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 64
  • 12,811
  จุดเด่น
  • โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ต้อนรับอีฎิลฟิตริ ฮ.ศ.1439 เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลา 
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก ได้ 4 ช่วง คือ 4 เดือน ,7 เดือน ,13 เดือน และ 24 เดือน
  • รับผลตอบแทนทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  4 เดือน ,7 เดือน, 13 เดือน และ 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  4 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 0.500 % - - - -
  7 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 0.600 % - - - -
  13 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 0.800 % - - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.000 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการับฝาก 4 เดือน ,7 เดือน, 13 เดือน และ 24 เดือน
  2. เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)
  3. สามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
  4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ 
  5. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
  6. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินจนมียอดคงเหลือ 0 บาทได้ ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  7. จ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามที่ตกลงโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน
  8. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ และผู้ฝากที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายผลตอบแทนให้ทุกกรณี และจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 ก.ย. 64 ถึง 15 ธ.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02-650-6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ