ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.700 - 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 66
  • 16,915
  จุดเด่น
  • โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ต้อนรับอีฎิลฟิตริ ฮ.ศ.1439 เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลา 
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก ได้ 3 ช่วง คือ 4 เดือน, 7 เดือน และ 24 เดือน
  • รับผลตอบแทนทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  4 เดือน, 7 เดือน และ 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  4 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 0.700 % 0.700 % - - -
  7 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 0.800 % 0.800 % - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.500 % 1.500 % - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ระยะเวลาฝาก 4 เดือน 0.70% ต่อปี
  2. ระยะเวลาฝาก 7 เดือน 0.80% ต่อปี
  3. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 1.50% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการับฝาก 4 เดือน, 7 เดือน และ 24 เดือน
  2. เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)
  3. สามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
  4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ 
  5. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
  6. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินจนมียอดคงเหลือ 0 บาทได้ ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  7. จ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามที่ตกลงโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน
  8. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ และผู้ฝากที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายผลตอบแทนให้ทุกกรณี และจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 ม.ค. 66 ถึง 25 เม.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02 650 6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ