• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำเฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 0.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 63
  • 7,279
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถถอนเงินได้ก่อนกำหนด บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ ทาง ATM ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง และซิตี้แบงก์ออนไลน์

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำเฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  200,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 - 24 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
  6 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
  9 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
  12 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
  18 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
  24 เดือน ตั้งแต่ 200,000 0.100 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมกันเพื่อให้สามารถทำรายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัติต่าง ๆ
  2. กรณีที่มีการถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนด จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำแบบเฟล็กซิเบิ้ลตามปกติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากไม่ถึง 1 เดือนธนาคารจะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะส่วนของจำนวนเงินที่ถอน
  2. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์แบบธรรมดาตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ไถ่ถอนสำหรับยอดที่ถอน โดยยอดเงินที่คงเหลือในบัญชี จะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเดิม
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 ก.พ. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ