ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 66
  • 24,396
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 
  • มีความคล่องตัว ปลอดภัย และแน่นอนตลอดระยะเวลาฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1 เดือน - 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 เดือน ทุกจำนวน 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 % 0.400 %
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % 0.500 % 0.950 % 0.500 % 0.500 %
  4 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % - 0.950 % - -
  5 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % - 0.950 % - -
  6 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % 0.550 % 1.100 % 0.550 % 0.550 %
  7 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % - 1.100 % - -
  8 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % - 1.100 % - -
  9 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 0.550 % 1.200 % 0.550 % 0.550 %
  10 เดือน ทุกจำนวน 1.250 % - 1.250 % - -
  11 เดือน ทุกจำนวน 1.250 % - 1.250 % - -
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.250 % 0.850 % 1.250 % 0.850 % 0.850 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 0.950 % 1.550 % 0.950 % 0.950 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.700 % 1.000 % 1.700 % 1.000 % 1.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :

  กรณีรับดอกเบี้ยรายงวด รายการละ 500,000 บาทขึ้นไป เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา/คณะบุคคล และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรเท่านั้น

  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความคล่องตัวในการใช้เงิน โดยสามารถเลือกกำหนดระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  2. บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยแบบรายงวด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 เม.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ