• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 64
  • 148,888
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากประจำที่ฝากเงินเป็นรายเดือน 
  • รับดอกเบี้ยสูง 
  • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย 
  • ฟรี ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ด้วยวงเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (24,36,48 และ 60 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24 - 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.500 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 1.500 % - - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 1.500 % - - - -
  60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 1.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่กรณีผู้ฝากเงินมีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ประสบอุบัติเหตุจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70%ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และมียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆกัน ด้วยระยะเวลา 24,36,48 หรือ 60 เดือนโดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
  2. ลูกค้าต้องนำเงินฝากในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาทโดยสามารถฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้นๆ ด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด และอนุญาตให้ผิดเงื่อนไขการฝากได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องฝากครบตามจำนวนเดือน ตามสัญญา
  3. สามารถเปิดบัญชีให้กับผู้เยาว์เพิ่ม โดยถือว่าเงินในบัญชีเป็นของบุตรผู้เยาว์
  4. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือนของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุด 1,200,000 บาทต่อบัญชี
  5. ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด
  6. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีหลังวันครบกำหนด ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์หักภาษี
  7. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น

   

  เงื่อนไขโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ

  1. เงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน) สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 
  2. รายชื่อแบบประกันภัยที่เข้าร่วม 12 แบบ ได้แก่ 1. PRUhappy savings 6/15, 2. PRUmax Savings 6/12, 3. PRUmax wealth 6/12, 4. PRUfamily guard 10/A90, 5. Pruincome guard 10/20, 6. PRUgreat annuity 390 5/A85, 7. PRUhappy annuity 390 A60/A85, 8. PRUguardian 7/20, 9. PRUsecure living 8/A75, 10. PRUfamily plus 20/99, 11.PRUprime return 6/11, 12. PRUTriple eight 8/88 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติไม่เกินวันที่ 11 ต.ค. 2564 (กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีเงินฝาก)
  3. ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564 ยอดเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันปีแรก (จำกัดยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน) ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัดคนละ 1 บัญชี
  5. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสินอยู่แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  6. เปิดบัญชีในนามของผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยประกันเท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ