• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1442"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  ดอกเบี้ย : 1.150 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 64
  • 159
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 12 เดือน
  • จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินรับฝากประจำ "Ramadan 1442"
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (นับถือศาสนาอิสลาม)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.150 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย
  2. เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 2,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
  3. จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท (จำกัด 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น)
  4. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 12 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302, 02-650-6999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ