บัญชี :
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 1.300 - 1.600 %
Product Highlight
 • โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ต้อนรับอีฎิลฟิตริ ฮ.ศ.1439 เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลา
 • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก ได้ 4 ช่วง คือ 4 เดือน , 7 เดือน ,13 เดือน และ 24 เดือน
 • รับผลตอบแทนทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
4 เดือน ,7 เดือน, 13 เดือน และ 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
4 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.300 % - - - -
7 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.450 % - - - -
13 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.550 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000,000 1.600 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการับฝาก 4 เดือน ,7 เดือน, 13 เดือน และ 24 เดือน
 2. เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)
 3. สามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคาร
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ 
 5. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินจนมียอดคงเหลือ 0 บาทได้ ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 7. จ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามที่ตกลงโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน
 8. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ และผู้ฝากที่ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายผลตอบแทนให้ทุกกรณี และจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 63 ถึง 15 เม.ย. 63
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
20 ม.ค. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ