• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน-เงินทุน แอ็ดวานซ์

  ดอกเบี้ย : 1.150 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 63
  • 2,819
  จุดเด่น
  • โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน รับดอกเบี้ยสูง เลือกรับดอกเบี้ยแบบรายงวดทุก 3,6 หรือ 12 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
  • จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อฉบับ (บัตรเงินฝาก)

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  15 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  15 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเงินในรูปแบบ "บัตรเงินฝาก"
  2. รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาเอกชน วัด องค์กรสาธารณะ สถาบันการเงิน กองทุน สหกรณ์ฯ
  3. จำนวนเงินรับฝาก 10,000 บาทขึ้นไป ต่อฉบับ 
  4. เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2559
  5. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดได้
  6. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  สามารถเลือกให้จ่ายดอกเบี้ยรายงวด 3, 6 หรือ 12 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • กรณีไถ่ถอนบัตรเงินฝากก่อน 30 วัน นับจากวันที่ออกบัตรเงินฝากบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงด้วยอัตราดอกเบี้ยของระยะเวลาฝาก 1 วัน ตามที่บริษัทกำหนด ณ วันที่ออกบัตรเงินฝาก
  • กรณีไถ่ถอนบัตรเงินฝาก เมื่อฝากมาแล้วตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป นับจากวันที่ออกบัตรเงินฝากบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 ก.ย. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2626-2300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ