บัญชี :
โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน-เงินทุน แอ็ดวานซ์
โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน-เงินทุน แอ็ดวานซ์
ดอกเบี้ย : 1.500 %
Product Highlight
 • โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน รับดอกเบี้ยสูง เลือกรับดอกเบี้ยแบบรายงวดทุก 3,6 หรือ 12 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
 • จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อฉบับ (บัตรเงินฝาก)

รายละเอียดบัญชี บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
:
โครงการเงินฝากพิเศษ 15 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
15 เดือน ตั้งแต่ 10,000 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเงินในรูปแบบ "บัตรเงินฝาก"
 2. รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาเอกชน วัด องค์กรสาธารณะ สถาบันการเงิน กองทุน สหกรณ์ฯ
 3. จำนวนเงินรับฝาก 10,000 บาทขึ้นไป ต่อฉบับ 
 4. เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.
 5. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดได้
 6. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
สามารถเลือกให้จ่ายดอกเบี้ยรายงวด 3, 6 หรือ 12 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 • กรณีไถ่ถอนบัตรเงินฝากก่อน 30 วัน นับจากวันที่ออกบัตรเงินฝากบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
 • กรณีไถ่ถอนบัตรเงินฝาก เมื่อฝากมาแล้วตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป นับจากวันที่ออกบัตรเงินฝากบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝกาจริง ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2626-2300
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ