ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต (UOB Smart Return 3/15)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 3.000 - 3.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 66
  • 71
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต (UOB Smart Return 3/15) ได้ทั้งความคุ้มครองพร้อมรับดอกเบี้ยสูง ฝากขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  เงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต (UOB Smart Return 3/15)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  12 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  12 เดือน ทุกจำนวน 3.000 % - - - -
  ทุกจำนวน 3.500 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์ (ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ประกัน) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566
  2. รายชื่อแบบประกันภัยที่เข้าร่วมคือ UOB Smart Return 3/15
  3. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อปีต่อกรรมธรรม์ ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ตั้งแต่ 5,000 บาท และฝากได้ไม่เกิน 3 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก
   - กรณีชำระเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อปีต่อกรรมธรรม์ ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ตั้งแต่ 5,000 บาท และฝากได้ไม่เกิน 3 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตปีแรก
  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 กรมธรรม์
  5. บัญชีเงินฝากต้องเปิดในนามของ ผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยประกัน เท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  n/a
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ ก่อนบัญชีเงินฝากประจำครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ประกาศ ณ ขณะนั้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 ก.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 ก.ย. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ