บัญชี :
บัญชีเงินรับฝากประจำ ibank ถูกใจ 2017 ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินรับฝากประจำ ibank ถูกใจ 2017 ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 1.300 - 1.800 %
Product Highlight
เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์*แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินรับฝากประจำ ibank ถูกใจ 2017

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินรับฝากประจำ ibank ถูกใจ 2017
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 - 24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.300 % - - - -
6 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.450 % - - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.600 % - - - -
12 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.700 % - - - -
24 เดือน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000,000 1.800 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
*ตามหลักวะกาละฮ์ หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ธนาคารคำนวณว่าจะได้รับจากการเป็นตัวแทนบริหารเงินรับฝาก หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :

 • ระยะเวลาฝาก 3 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.30%
 • ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.45%
 • ระยะเวลาฝาก 9 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.60%
 • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.80%
 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราผลตอบแทน 1.90%
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีครั้งแรก/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบัญชี ต่อราย
 2. ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาธนาคาร
 3. ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ และบัญชีเพื่อได้
 5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและผู้ฝากไม่มาถอนเงิน ให้ถือว่าผู้ฝากได้มอบหมายให้ธนาคารเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ตามประกาศธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. ธนาคารจะดำเนินการจ่ายผลตอบแทนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกๆ เดือน ณ วันครบกำหนด
 2. ไม่อนุญาตให้โอนจ่ายผลตอบแทนเงินฝากตามประกาศธนาคารเข้าบัญชีเงินรับฝากประจำ "ibank ถูกใจ" (แบบทบต้น)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 2. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาทในบัญชี ยกเว้นต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ผู้ฝากมีความจำเป็นต้องถอนเงินออก ก่อนวันที่ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฝากจะต้องถอนเงินทั้งจำนวนและธนาคารจะเรียกผลตอบแทนก่อนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินรับฝากประจำอัล-อะมีนโครงการ "Ibank ถูกใจ" ที่ธนาคารได้จ่ายให้ผู้ฝากไปแล้วคืนทั้งหมด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.ย. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ