• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำ 36 M Plus-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 0.950 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 63
  • 25,358
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝาก ที่ให้ผู้ฝากรับผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกันและเป็นเงินสำรองใช้ฉุกเฉินในอนาคต คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำ 36 M Plus
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  36 เดือน ทุกจำนวน 0.950 % 0.675 % 1.050 % 0.725 % 0.725 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ให้ถอนปิดทั้งรายการฝากนั้น
  4. รับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 12 เดือน และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ให้ถอนปิดทั้งรายการฝากนั้น
  2. กรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
  3. กรณีฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก 36 เดือน ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียก โดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้วจากยอดเงินฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 19 มี.ค. 55
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ