บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำ 36 M Plus-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากประจำ 36 M Plus-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.875 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝาก ที่ให้ผู้ฝากรับผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกันและเป็นเงินสำรองใช้ฉุกเฉินในอนาคต คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ออมสิน บัญชีเงินฝากประจำ 36 M Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำ 36 M Plus
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
36 เดือน ทุกจำนวน 1.875 % 0.925 % 1.475 % 0.925 % 0.925 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ให้ถอนปิดทั้งรายการฝากนั้น
  4. รับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 12 เดือน และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ให้ถอนปิดทั้งรายการฝากนั้น
  2. กรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
  3. กรณีฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก 36 เดือน ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียก โดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้วจากยอดเงินฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 19 มี.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ