บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่มียอดเงินฝาก และการลงทุนทั้งหมดกับธนาคารซิตี้แบงก์ตามข้อกำหนด
 • กำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 9 เดือน
 • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ซิตี้แบงก์ บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
6 เดือน หรือ 9 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 1.000 % - - - -
9 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 1.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร หากเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียว ภายใน 3 เดือนปฎิทินหลังจากที่เริ่มเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
 2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่มียอดเงินฝาก และการลงทุนทั้งหมดกับธนาคารซิตี้แบงก์ตามข้อกำหนด ดังนี้
  - ลูกค้าซิตี้โกลด์ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 5,000,000 บาท
  - ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
 3.  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และจำกัดจำนวนเงินสูงสุด 5,000,000 บาท
 4. เมื่อเงินฝากครบตามกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้ และเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 5. เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกคาที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้ 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 20 ก.พ. 62
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ