• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute) ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 0.750 - 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63
  • 5,403
  จุดเด่น.
  • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่มียอดเงินฝาก และการลงทุนทั้งหมดกับธนาคารซิตี้แบงก์ตามข้อกำหนด
  • กำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 9 เดือน 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
   *ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 63

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ซิตี้แบงก์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  6 เดือน หรือ 9 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  6 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 0.750 % - - - -
  9 เดือน ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 1.200 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร หากเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียว ภายใน 3 เดือนปฎิทินหลังจากที่เริ่มเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
  2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่มียอดเงินฝาก และการลงทุนทั้งหมดกับธนาคารซิตี้แบงก์ตามข้อกำหนด ดังนี้
   - ลูกค้าซิตี้โกลด์ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 5,000,000 บาท
   - ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  3.  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และจำกัดจำนวนเงินสูงสุด 5,000,000 บาท
  4. เมื่อเงินฝากครบตามกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้ และเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  5. เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกคาที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้ 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  หากลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 20 ก.พ. 62 ถึง 15 มิ.ย. 63
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ