บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.875 %
Product Highlight
  • บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ที่ให้ผลตอบแทนสูงพร้อมทั้งเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองในยามฉุกเฉิน
  • รับดอกเบี้ยสูง และไม่เสียภาษี
  • รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคลลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ออมสิน บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,000 1.875 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
  2. สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา/สามี-ภรรยา ได้
  3. ต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาการฝากไม่เกิน 26 เดือน
  4. ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้งๆ ละเท่าๆ กันทุกเดือน จะถอนได้ต้องฝากครบ 24 ครั้ง
  5. เมื่อครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้เมื่อฝากครบ 24 ครั้งเท่านั้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ