ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝาก) ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 0.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 66
  • 88
  จุดเด่น
  เงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน (ใบรับเงินฝาก) รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูง วงเงิน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝาก)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  5 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  5 เดือน ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 - 1.850 % 1.850 % 1.850 % -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • สำหรับลูกค้าประเภท นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และราขการ เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถ เปิดบัญชีได้รายละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝาก 1,00,000 บาท และจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินครั้งถัดไป 1,00,000 บาท
  • จำนวนเงินฝากสูงสุดต่อลูกค้า 1 ราย ไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน หมายถึง วันที่ครบกำหนด 5 เดือน นับจากวันที่ฝากเงินในแต่ละคร้้ง โดยนับวัน เดือนชนเดือน
  • การถอนเงินในบัญชีนั้นต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และการปิดบัญชีสามารถปิดได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุการฝากไปอีกเป็นระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 25 ส.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 ส.ค. 66
  แนะนำเงินฝากประจำ